Start
ZWiK Myszków

              Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
              ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
                tel. 34 313 20 11; fax. 34 313 37 10
             email: sekretariat@zwik-myszkow.pl
        

    Zgłaszanie awarii: 34 313 20 11


 

 
 
 
 

Gościmy

Nowe ceny wody i ścieków 2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie informuje. Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858 z póź. zm) czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni licząc od dnia 15.04.2014r. Poniżej obowiązująca taryfa.

 

Czytaj całość…
 
Otwarcie zlewni ścieków dowożonych

         W dniu 06.02.2014r. będzie miało miejsce otwarcie zlewni ścieków dowożonych zlokalizowanej przy            ul. Partyzantów.
Poprzedzone ono było spotkaniem w dniu 28.01.br. z przewoźnikami ścieków dowożonych, na którym przedstawiono nowy Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz funkcjonowanie obiektu.

Czytaj całość…
 
Zmiana adresu email
       Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zakładu adres e-mailowy zwik-myszkow@canpol.pl   będzie funkcjonował tylko do 31.12.2013r. Wiadomości prosimy wysyłać na adres e-mailowy: sekretariat@zwik-myszkow.pl.
 
Uwaga - nowe numery kont
        Uprzejmie informujemy, iż w celu usprawnienia obsługi oraz identyfikacji rozrachunków z naszymi Odbiorcami wprowadziliśmy od dnia 10 października 2013r System Identyfikacji Płatności Masowych.
W celu uniknięcia opóźnień w księgowaniu wpłat oraz otrzymywania ewentualnych wezwań do zapłaty należności za wodę i ścieki prosimy dokonywać na właściwy indywidualny numer rachunku bankowego Odbiorcy, który podany jest na fakturze. W tytule prosimy wpisywać numer KTR.
Czytaj całość…
 
Prace na ujęciu przy ul. Wyszyńskiego

ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie informuje, że prowadzone są prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody na działce nr. ewid.6254/7 w Myszkowie przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 45. Roboty wykonuje firma „DELTA” z siedzibą przy ul. Pomorskiej 37/25 w Zawierciu.

Czytaj całość…
 

© 2014 ZWiK Myszków
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.