Start
ZWiK Myszków

              Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
              ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
                tel. 34 313 20 11; fax. 34 313 37 10
             email: sekretariat@zwik-myszkow.pl
        

    Zgłaszanie awarii: 34 313 20 11


 

 
 
 
 

Gościmy

KOMUNIKAT

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

     Służby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie planują zwiększenie intensywności kontroli przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Czytaj całość…
 
Nowe ceny za nieczystości ciekłe

ZWiK Sp. z o.o. informuje, iż od 01.07.2014r. obowiązywać będą następujące ceny za nieczystości ciekłe dostarczone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej.


Czytaj całość…
 
Nowe ceny wody i ścieków od lipca 2014r

ZWiK Sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz 747 z póź. zm.), od dnia 15.07.2014r. do 14.07.2015r. na terenie działania Spółki będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Przedmiotowe taryfy zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Myszków nr XLIV/393/14 z dnia 18.06.2014 r.

 

Czytaj całość…
 
Zmiana Logo Firmy

Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie informuje o wprowadzeniu nowego logo Zakładu.

 

nowe logo ZWiK

 

 

Jednocześnie informujemy Klientów, że do czasu wyczerpania materiałów firmowych tj. kopert i papieru firmowego do dnia 31.08.2014r. może pojawić się stare oznaczenie Zakładu.

                                                                                                                           Zarząd Spółki 

 

 
Nowe ceny wody i ścieków 2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie informuje. Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858 z póź. zm) czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni licząc od dnia 15.04.2014r. Poniżej obowiązująca taryfa.

 

Czytaj całość…
 

© 2015 ZWiK Myszków
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.