Start
ZWiK Myszków

              Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
              ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
                tel. 34 313 20 11; fax. 34 313 37 10
             email: sekretariat@zwik-myszkow.pl
        

    Zgłaszanie awarii: 34 313 20 11


 

 
 
 
 

Gościmy

KOMUNIKAT

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

     Służby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie planują zwiększenie intensywności kontroli przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Czytaj całość…
 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wyszyńskiego 45
     W dniu 29.07.2014 w dodatku Dziennika Zachodniego "Twoja woda" ukazał się artykuł dotyczący Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wyszyńskiego 45. Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji. (artykuł)
 
Nowe ceny za nieczystości ciekłe

ZWiK Sp. z o.o. informuje, iż od 01.07.2014r. obowiązywać będą następujące ceny za nieczystości ciekłe dostarczone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej.


Czytaj całość…
 
Nowe ceny wody i ścieków od lipca 2014r

ZWiK Sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz 747 z póź. zm.), od dnia 15.07.2014r. do 14.07.2015r. na terenie działania Spółki będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Przedmiotowe taryfy zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Myszków nr XLIV/393/14 z dnia 18.06.2014 r.

 

Czytaj całość…
 
Informacja w sprawie słonecznej suszarni osadów

Informujemy, że z dniem 13.06.2014r. ze względów technicznych obiekt słonecznej suszarni osadów został wyłączony z eksploatacji.

Przewidywany termin wznowienia pracy 01.09.2014r.

                                                                                                                                       Zarząd Spółki

 

© 2014 ZWiK Myszków
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.